• Pembela kaum guru dan profesion keguruan
  • Sentiasa prihatin terhadap perkhidmatan para guru
  • Meningkatkan kebajikan ahli-ahli dari segi social dan material
  • Membantu kaum guru memahami perananya dalam mengisi hasrat Falsafah Pendidikan Negara
  • Meningkatkan imej dan martabat professionalisme guru